REGULAMIN

Niniejszy Regulamin jest podstawą Umowy zawieranej pomiędzy nami – Usługodawcą, a Tobą – Klientem. Stajesz się naszym Klientem w momencie rejestracji konta na naszej platformie. Rejestracja za pomocą konta na naszej platformie oznacza również, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się ze wszystkim, co zostało określone w niniejszym Regulaminie.

Należy pamiętać, że możemy wprowadzać modyfikacje lub aktualizacje warunków określonych w niniejszej Umowie w dowolnym czasie i według własnego uznania. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia na naszej platformie. Dalsze korzystanie z naszej platformy i Usług oznacza, że Klient zgadza się z najnowszą wersją strony Regulaminu.

Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto, a tym samym również wypowiedzieć Umowę, bez żadnych konsekwencji.

Obowiązki użytkownika/Klienta

Rejestrując konto na naszej platformie i rozpoczynając korzystanie z naszych Usług, Klient potwierdza, co następuje:

 • Jest pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w jego kraju i może legalnie zawrzeć wiążącą Umowę prawną z naszym podmiotem i świadczonymi przez nas Usługami.
 • Mieszka w kraju, w którym można obstawiać zakłady w ramach Usług świadczonych przez naszą platformę. Pełna odpowiedzialność za upewnienie się, że Klient może legalnie korzystać z naszych Usług leży po stronie Klienta.
 • Nie mieszka w kraju oznaczonym jako terytorium objęte ograniczeniami, czyli w krajach/regionach, które mogą zakazywać niektórych usług hazardowych online.
 • Jest autoryzowanym użytkownikiem karty kredytowej lub metody płatności używanej podczas zawierania z nami transakcji.
 • Nie korzysta z naszych Usług i/lub nie obstawia zakładów, będąc w jakikolwiek sposób w sytuacji domniemanego, potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.
 • Jest w stanie zawsze spłacać zobowiązania zakładów i zagwarantować, że nigdy nie zabraknie takiej płatności.
 • Jest osobą prywatną działającą w charakterze osobistym i nie działa w imieniu innych osób ani w szczególnych celach komercyjnych.
 • Jest świadomy ryzyka utraty części lub całości pieniędzy, które wpłacił na swoje konto w wyniku obstawienia zakładu podczas korzystania z naszych Usług. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione straty.
 • Korzysta ze świadczonych przez nas Usług wyłącznie w uzasadnionych celach i nigdy dla własnych korzyści nie będzie próbował manipulować ani modyfikować żadnych elementów, które mogłyby wpłynąć na integralność naszych Usług.
 • Nie wykorzystuje żadnych niewłaściwie uzyskanych informacji podczas obstawiania zakładów i korzystania z naszych Usług.

Dopuszczalne korzystanie z naszych usług

Usługi, które świadczymy naszym Klientom, muszą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Klient nie może korzystać z naszych Usług:

 

 • W celu angażowania się w nielegalne działania lub transakcje.
 • W celu zdobywania wygranych w sposób niezgodny z prawem.
 • Jeśli odmówi przekazania nam informacji, których od niego wymagamy, aby mógł korzystać z naszych Usług.
 • Jeśli przekaże nam wprowadzające w błąd, nieprawidłowe lub nieaktualne informacje, których od niego wymagamy.
 • Jeśli planuje korzystać lub korzysta z więcej niż jednego aktywnego konta na naszej platformie.
 • Jeżeli osoba korzystająca z aktywnego konta nie jest posiadaczem powiązanego z kontem konta bankowego lub karty kredytowej.
 • Jeśli zezwala lub zezwolił innym osobom na korzystanie z jego konta na platformie w celu korzystania z naszych Usług.
 • Jeśli angażuje się w skoordynowane zakłady i zakłady z innymi użytkownikami naszych Usług w celu zminimalizowania strat.
 • Jeśli angażuje się w działania związane z obciążeniami zwrotnymi i zwrotami za pośrednictwem swojego banku, wymierzone w nasz podmiot.
 • Jeśli angażuje się w oszustwa lub jakąkolwiek inną działalność, która wpływa na integralność świadczonych przez nas Usług.
 • Jeśli angażuje się w jakikolwiek inny rodzaj nieuczciwej działalności.
 • Jeśli dla własnych korzyści korzysta z jakiegokolwiek systemu – komputerów, maszyn, oprogramowania, urządzeń, zautomatyzowanego oprogramowania – który został zaprojektowany w celu modyfikacji systemów hazardowych naszych Usług.

Ochrona & bezpieczeństwo

Podjęliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby upewnić się, że Klienci nie są narażeni na ryzyko podczas korzystania z naszych Usług. Poniższy tekst szczegółowo opisuje, co Klient powinien zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoich danych osobowych i informacji o koncie, jak i naszych Usług oraz ich integralność:

 • Rejestrując się za pomocą konta na naszej platformie, Klient wybiera nazwę użytkownika i hasło do swojego konta. Tym samym, Klient zgadza się nigdy nie udostępniać informacji o swoim koncie nikomu innemu, ani innym użytkownikom naszej platformy, ani osobom niebędącym jej użytkownikami.
 • W przypadku podejrzenia potencjalnego naruszenia integralności konta, Klienci muszą jak najszybciej skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta i powiadomić go o potencjalnym naruszeniu. Hasło do ich konta zostanie wtedy zmienione.
 • Gdy Klient zapomni, utraci, udostępni lub zgubi informacje o swoim koncie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane przez to problemy.

Jednocześnie:

 • Klient rozumie i zgadza się, że chociaż interakcje między nim a naszą platformą i Usługami są całkowicie poufne, możemy podjąć decyzję o udostępnieniu danych osobowych i informacji o koncie stronom trzecim w celach dochodzeniowych, jeśli uważamy podjęcie takich działań za słuszne.
 • Klient rozumie, że ze względów bezpieczeństwa i w celach szkoleniowych wszelka komunikacja między naszą platformą a Klientem jest zapisywana.
 • Klient rozumie, że kontaktując się z obsługą klienta, komunikacja telefoniczna i e-mail również zostanie zapisana – głównie w celu zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi i księgowymi.
 • Klient rozumie, że depozyty mogą zostać częściowo lub całkowicie odrzucone. Kiedy tak się stanie, metoda płatności może stać się niedostępna do czasu rozwiązania problemu przez Klienta.

Wygrane, nagrody & wypłaty

Jeśli chodzi o postępowanie z wygraną, nagrodą, lub wypłatą, Klient zgadza się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za potencjalne cła i/lub podatki, które mogą być związane z tą wygraną, nagrodą, lub wypłatą, zgodnie z prawem danego kraju/regionu, w którym Klient zamieszkuje.

Bierzemy odpowiedzialność za przesłanie wszelkich nagród lub wygranych, które nasi Klienci wygrali w ramach promocji lub konkursów w odpowiednim czasie. Jednakże nasz podmiot nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, nieprawidłowo skierowane, uszkodzone, niekompletne, nieczytelne lub zniszczone wnioski, zgłoszenia, wiadomości e-mail lub roszczenia dotyczące nagród.

Należy pamiętać, że wypłaty są zazwyczaj przetwarzane i wysyłane na konto odpowiedzialne za wpłaty dokonywane na konta Klientów. Dzieje się tak, ponieważ wypłacanie środków może być dokonane tylko w imieniu i na rzecz zarejestrowanego posiadacza konta. Nasza platforma zawsze zweryfikuje tożsamość Klienta przed przystąpieniem do realizacji wniosku o wypłatę.

Obsługa klienta & reklamacje

Jeśli Klient napotka jakiekolwiek trudności podczas korzystania z naszych Usług, może i powinien skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem środków kontaktowych wymienionych na naszej platformie.

W niektórych przypadkach zespół obsługi klienta może nie być w stanie rozwiązać problemów Klienta lub może nie dać Klientowi oczekiwanego rezultatu. W takim przypadku Klientowi zaleca się złożenie formalnej reklamacji.

Warto odnotować, że zarówno zespół obsługi klienta, jak i zespół odpowiedzialny za formalne skargi mogą poprosić Klienta o podanie jasnych i konkretnych informacji dotyczących jego tożsamości i problemu – może to obejmować między innymi imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, adres zamieszkania.

Informacje & szczegóły dotyczące obstawiania

Warunki, na które Klient zgadza się rejestrując konto w Getonlinebet są również warunkami, które mają zastosowanie, gdy Klient wchodzi w interakcję z naszym bukmacherem i korzysta z naszych Usług podczas zawierania zakładów na naszej platformie.

Podczas procesu obstawiania zakładów, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się z warunkami określonymi i wyszczególnionymi na tej stronie. W zakresie obstawiania Klient jest również informowany o tym, że:

 • Wszelkie zakłady obstawione przez Klienta nie są oznaczane jako obowiązujące, dopóki nie zostaną prawidłowo zatwierdzone, a także nie pojawią się w historii zakładów na koncie osobistym Klienta.
 • Wszelkie wątpliwości związane z obstawionym zakładem i jego zasadnością mogą i powinny być niezwłocznie zgłaszane zespołowi obsługi klienta.
 • Każdy zakład wygrany przez Klienta zostanie wypłacony tylko do kwoty maksymalnego limitu. Klient rozumie i akceptuje fakt, że nasza platforma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za dodatkową kwotę należną od zakładów, które przekraczają określony limit.
 • Kursy zakładów dostępne na Getonlinebet są regularnie aktualizowane i udostępniane za pośrednictwem wiarygodnych i dobrze poinformowanych źródeł.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji i aktualizacji naszej platformy i oferowanych na niej Usług – z powiadomieniem i bez powiadomienia. Może to obejmować między innymi limity zakładów i wypłat, oferty, nagrody, konkursy i tak dalej.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może być modyfikowany, zmieniany lub aktualizowany w dowolnym momencie w celu odzwierciedlenia sposobu, w jaki zarządzamy naszymi Usługami i sposobu, w jaki Klienci powinni z nich korzystać.

Wszelkie zmiany wprowadzane na stronie Regulaminu będą przekazywane Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień na platformie.

Określone warunki są uważane za uczciwe, zarówno pod względem naszych Usług, jak i Klientów. Jeśli Klient potrzebuje dalszych porad lub szczegółów dotyczących niniejszych warunków, naszej platformy lub naszych Usług, może i powinien skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta.

Rejestrując na naszej platformie, Klient zgadza się z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie Klient rozumie i zgadza się, że niniejsze warunki są spersonalizowane i nie mogą być przez niego cedowane ani przenoszone, chyba że wyrazimy na to pisemną zgodę.