POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności opisuje i precyzuje sposób, w jaki nasz podmiot gospodarczy i platforma zarządzają informacjami i danymi, które są nam powierzane przez naszych Klientów podczas rejestracji konta na naszej platformie i korzystania z naszych usług.

Prywatne informacje i dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane w sposób opisany w poniższej Polityce Prywatności. Prosimy zauważyć, że informacje osobowe mogą być przez nas gromadzone za pośrednictwem naszej platformy, rozmów telefonicznych oraz innych środków komunikacji.

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Klienci potwierdzają, że zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich informacji osobowych, tak jak zostało to opisane poniżej.

Jeśli Klient nie zgadza się z zasadami przedstawionymi w niniejszej Polityce Prywatności, zaleca się zaprzestanie korzystania z naszej platformy oraz oferowanych usług. W przeciwnym razie Klient przekazuje nam swoje dane osobowe.

Wsparcie & reklamacje

W razie jeśli nasi Klienci oraz inni użytkownicy naszej platformy bądź usług mają jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych, zaleca się skorzystanie z pomocy naszego zespołu obsługi klienta.

Należy pamiętać, że podczas rozmów Klienta z zespołem obsługi klienta mamy prawo poprosić o udostępnienie danych osobowych oraz zapisać historię komunikacji z Klientem. Odbywa się to w celach związanych z bezpieczeństwem oraz szkoleniami.

Dane osobowe oraz zbierane informacje

Kolejne akapity zawierają szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych danych osobowych, ich przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania.

 • Dane i informacje osobowe, które Klient przekazuje nam podczas wypełniania formularzy na naszej platformie oraz podczas rejestracji konta na platformie. Obejmuje to również wszelkiego rodzaju informacje, które klient udostępnia za pośrednictwem naszej platformy bądź adresu poczty elektronicznej.
 • Dowody i zapisy wiadomości e-mail, korespondencji, rozmów telefonicznych i innych, przeprowadzanych za pośrednictwem naszej platformy oraz wszelkich innych metod komunikacji z nami.
 • Odpowiedzi i informacje zwrotne, które Klient udostępnia w ankietach, badaniach rynku, statystykach itp., które są przeprowadzane na naszej platformie.
 • Dane dotyczące transakcji zawieranych pomiędzy Klientami i naszym podmiotem gospodarczym za pośrednictwem naszej platformy, poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych oraz w każdy inny sposób.
 • Dane dotyczące wizyt Klienta na platformie Getonlinebet, które obejmują dane o lokalizacji, dane o ruchu, logi internetowe i wszelkie inne dane komunikacyjne.

Dane osobowe oraz zarządzanie danymi

Gromadzimy dane osobowe naszych klientów w różnych celach wyszczególnionych poniżej. Wszelkiego rodzaju dane, zebrane od naszych Klientów będą wykorzystywane w uzasadnionych i zgodnych z prawem przypadkach – zarówno w interesie naszym, jak i Klientów.

Należy pamiętać, że w stosownych przypadkach jeden rodzaj danych może zostać wykorzystany na więcej niż jeden zgodny z prawem sposób, jeśli wystąpi taka potrzeba. Jedną z głównych przyczyn, dla których gromadzimy dane naszych Klientów, jest zapewnienie integralności i bezpieczeństwa naszych usług wszystkim użytkownikom.

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 • Rejestracji użytkowników jako Klientów naszej platformy, dając im dostęp do naszych usług.
 • Przetwarzania i monitorowania zakładów naszych Klientów.
 • Przetwarzania i monitorowania kart kredytowych oraz płatności online dokonywanych przez naszych Klientów lub przez nas, na rzecz naszych Klientów.
 • Przetwarzania i identyfikacji płatności i autoryzacji.
 • Ściągania długów bądź środków nam należnych od naszych Klientów.
 • Powiadamiania Klientów na temat wszelkich zmian w naszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
 • Pozyskiwania opinii zwrotnych i komentarzy od naszych Klientów.
 • Umożliwienia naszym Klientom udziału w różnego rodzaju konkursach, losowaniach i ankietach, które od czasu do czasu mogą być organizowane na naszej platformie.
 • Zapewnienia bezpiecznego zarządzania naszą platformą, naszą działalnością oraz usługami.
 • Upewnienia się, że podczas korzystania z naszej platformy, Klienci natrafiają jedynie na odpowiednie reklamy i dopasowane treści.
 • Gromadzenia analiz i statystyk, które pomagają naszym technikom ulepszać sposób interakcji Klientów z naszą platformą i oferowanymi usługami, jak również ogólne doświadczenie w zakresie relacji z Klientami oraz marketingu.
 • Sugerowania lub rekomendowania naszym Klientom produktów, usług lub towarów, którymi mogą być zainteresowani – określane również jako reklama ukierunkowana.
 • Uniemożliwienia użytkownikom lub/i Klientom, którzy udostępnili informacje na temat uzależnienia od hazardu, dostępu do naszych usług na pewien czas bądź całkowicie, na podstawie dokumentacji medycznej udostępnionej przez Klienta.

Dane osobowe i zasady ich udostępniania

Dane osobowe i informacje personalne, udostępniane nam przez naszych Klientów, mogą być udostępniane podmiotom spoza naszej grupy, takim jak:

 • Organy ścigania i podobne.
 • Agencje informacji kredytowej.
 • Agencje do spraw zapobiegania oszustwom.
 • Agencje weryfikacyjne.
 • Agencje i organy sportowe.
 • Organizacje, dzięki którym Klient trafił na naszą stronę.
 • Wszelkie strony trzecie, którym Klient udostępnia swoje dane osobowe lub prosi o udostępnienie danych w swoim imieniu.
 • Wszelkie strony trzecie, które wymagają danych osobowych Klientów w celu zapewnienia zamawianych przez Klienta usług.

Należy pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach nasz podmiot zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych stronom trzecim. W związku z tym dane mogą być udostępniane centrom danych, usługom w chmurze, bankom, narzędziom do komunikacji z Klientami, narzędziom służącym do weryfikacji tożsamości, usługom płatniczym, dostawcom oraz dowolnej stronie trzeciej, zapewniającej integralność, bezpieczeństwo i właściwe korzystanie z naszych usług.

Nasza organizacja podjęła wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa w celu ochrony i zabezpieczenia danych Klientów podczas ich gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania. Wszystkie stosowane przez nas środki są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.

Dane osobowe i prawa dotyczące danych osobowych

Klienci naszej platformy mogą wykorzystać dowolne z poniższych praw dotyczących zbieranych danych osobowych:

 • Prawo dostępu – Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i/lub uzupełniających informacji.
 • Prawo do sprostowania – Klient ma prawo skorygować nieprawidłowe dane osobowe oraz poprosić nas o ich sprostowanie, zmodyfikowanie lub uzupełnienie.
 • Prawo do usunięcia – Klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, zebranych na jego temat. Należy pamiętać, że usuniemy dane osobowe Klienta tylko wtedy, gdy nie wymagają one dalszego przetwarzania przez nas. W przeciwnym razie możemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak mogą być one dla nas przydatne i pomóc nam zapobiegać wszelkim roszczeniom przeciwko nam, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient może poprosić o zawieszenie przetwarzania danych, jeśli chce, abyśmy ustalili prawidłowość danych, ustalili, czy wykorzystujemy jego dane niezgodnie z prawem lub jeśli uważa, że jego dane osobowe wyciekły do osób trzecich, lub z innych szczególnych powodów.
 • Prawo do przenoszenia danych – Klient ma prawo zażądać kopii wszystkich jego danych, które zostały przez nas zebrane.
 • Prawo do sprzeciwu – Klient ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych. Należy pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i podlega obowiązkom prawnym i regulacyjnym, którym możemy podlegać.

Ciasteczka

Nasza platforma i oferowane przez nas usługi wykorzystują pliki cookies do zbierania określonych informacji od naszych użytkowników, za pośrednictwem serwera internetowego. Pliki cookies mogą być używane zanim użytkownik zarejestruje konto na naszej platformie, stając się w ten sposób Klientem.

Gdy użytkownik odwiedza naszą platformę, zbieramy od niego pliki cookies. Kontynuowanie poruszania się po naszej platformie i/lub rejestracja konta na niej oznacza, że użytkownik i/lub Klient rozumie i zgadza się na korzystanie z plików cookies.

Pliki cookies i inne podobne technologie internetowe są wykorzystywane przez strony internetowe w celu zarządzania sesjami odwiedzających, a także do projektowania wyświetlanych treści zgodnie z informacjami zebranymi za pośrednictwem plików cookies. Ma to na celu zapewnienie, że nasza platforma odpowiada na potrzeby i zainteresowania naszych użytkowników i Klientów.

Każdy z naszych użytkowników i Klientów może usunąć pliki cookies, z których korzysta nasza platforma i które są przechowywane na twardych dyskach komputerów Klientów. Należy pamiętać, że podczas usuwania plików cookies Klient może zaobserwować wpływ i/lub ograniczenie funkcjonalności usług oferowanych na naszej platformie.

Obowiązki użytkownika

Użytkownicy i Klienci naszej platformy wyrażają zgodę na udostępnienie naszemu podmiotowi swoich danych osobowych od momentu ich przesłania za pośrednictwem naszej platformy lub rejestracji konta w celu korzystania z naszych usług.

Biorąc pod uwagę to, że identyfikujemy naszych Klientów na podstawie danych osobowych, które nam przekazują, mają oni obowiązek dostarczenia nam prawdziwych, dokładnych i prawidłowych danych. Nasz podmiot musi być informowany o wszelkich zmianach, abyśmy mogli zachować pełną funkcjonalność naszych usług oraz sposób,  w jaki niektórzy Klienci z nich korzystają.

Klienci, co do których istnieje podejrzenie, że złamali zobowiązania określone w naszym Regulaminie i Polityce Prywatności, lub którzy podali nam fałszywe lub niedokładne dane osobowe, mogą spotkać się z natychmiastowym odrzuceniem wniosku rejestracyjnego lub z zamknięciem konta bez wcześniejszego powiadomienia.

Zamknięcie konta bez powiadomienia, z powodu naruszenia naszego Regulaminu i Polityki Prywatności, pozbawia Klienta potencjalnego prawa do odszkodowania. Klientowi, który naruszy warunki naszych umów, nie przysługuje żadne odszkodowanie.

Zmiany i aktualizacje w Polityce Prywatności

Strona polityki prywatności i jej zawartość mogą być modyfikowane, zmieniane lub zastępowane w dowolnym momencie. Ma to na celu informowanie na bieżąco naszych klientów o wszystkich istotnych informacjach związanych z zebranymi od nich danymi osobowymi.

Zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy Klienci i użytkownicy naszych usług regularnie sprawdzali zmiany w naszym regulaminie i Polityce Prywatności, aby dostrzec wszelkie aktualizacje, z którymi mogą się nie zgadzać i które mogą zmusić ich do zakończenia interakcji z naszą platformą i usługami.

Użytkownicy i Klienci naszej platformy i usług zostaną powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach wprowadzanych do naszego Regulaminu i Polityki Prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień na naszej platformie. Klienci mają prawo nie wyrazić zgody na takie zmiany, w takim przypadku muszą zaprzestać korzystania z naszych usług.

Należy jednak pamiętać, że gdy użytkownik lub Klient kontynuuje korzystanie z naszej platformy i usług po zmianie lub modyfikacji którejkolwiek z dwóch wyżej wymienionych stron, rozumie on zmiany i akceptuje je. Oznacza to, że nadal będziemy gromadzić dane osobowe od wspomnianych użytkowników i Klientów.